Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny služby nabízené společností Noe´s sailing s.r.o. a jsou nedílnou součásti při koupi dárkového poukazu.

 

1) Vznik smluvních vztahu

2) Objednání a rezervace služeb

3) Platnost

4) Průběh aktivity

5) Diváci

6) Omezení

7) Bezpečnost

8) Výměny dárků

9) Storno podmínky

10) Ceny

11) Dodavatelé služeb a záruky

12) Dárkový balíček, distibuce

13) Reklamace1) Vznik smluvního vztahu

Společnost Noe´s sailing s.r.o. je zprostředkovatelem služeb svých obchodních partnerů (dodavatelů služeb). Zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách formou prodeje dárkových balíčků prezentovaných na stránkách www.superzazitky.cz, www.superzazitek.cz. Smluvní vztah mezi Noe´s sailing s.r.o a zákazníkem vzniká zaplacením kupní ceny dárkového balíčku. Koupí balíčku zákazník potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami. Dárkový balíček může zákazník koupit pro sebe nebo pro třetí osobu. Služba vybraná u společnosti Noe´s sailing s.r.o bude poskytnuta držiteli dárkového poukazu, který je obsažen v každém dárkovém balíčku.

 

2) Objednání a rezervace služeb

Zákazník si může objednat a zakoupit dárkový balíček na stránkách www.superzazitky.cz. Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána telefonicky nebo písemně do data platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci prostřednictvím operátora, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Rezervací termínu a místa konání aktivity se společnost Noe´s sailing s.r.o zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

3) Platnost

Společnost Noe´s sailing s.r.o prodává časově otevřené poukazy a obdarovaný tak má možnost vybrat si jemu vyhovující termín. Každý poukaz je platný 6 měsíců od data potvrzení objednávky. Platnost poukazu se dá ověřit u operátora společnosti Noe´s sailing s.r.o. Pokud není zákazník nebo obdarovaný schopen využít poukaz do vypršení doby platnosti, může před vypršením platnosti kontaktovat zákaznické centrum a požádat o prodloužení platnosti poukazu o dalších 6 měsíců. Tento krok je však zpoplatněn administrativním poplatkem o hodnotě 250,- Kč.

 

4) Průběh aktivity

Detaily o průběhu aktivity, uvedené na internetové stránce nebo v dárkovém setu, jsou pouze vodítkem a naznačují, co na jednotlivých aktivitách můžete čekat. Protože společnost Noe´s sailing s.r.o nabízí realizaci některých aktivit na více místech, můžou se programy a rozsah aktivit v jednotlivých oblastech od sebe mírně odlišovat. Proto, po rezervaci aktivity, společnost Noe´s sailing s.r.o obratem zasílá zákazníkovi upřesňující informace, podrobně popisující průběh aktivity, mapu místa konání a další potřebné údaje.

 

5) Diváci

Většina dodavatelů služeb umožňuje zákazníkům přizvat k aktivitě diváky. Někteří dodavatelé služeb mohou vyžadovat mírný poplatek za diváky, o čemž je zákazník informován v zaslaných upřesňujících informacích. Diváci jsou povinni se přizpůsobit dodavateli, jeho termínům, podmínkám a pokynům. Jakýkoliv divák podezřelý z vlivu alkoholu či drog bude mít přístup k aktivitě zakázán.

 

6) Omezení

Některé typy dárkových kuponů mají pro svá čerpání ze strany dodavatelů služeb jistá omezení. Často zahrnují věk, zdravotní stav, kondici nebo tělesné proporce. Pokud si zákazník není jistý vhodností konkrétní aktivity, může využít rad a doporučení pomocí emailu: info@superzazitky.cz nebo se informovat na zákaznickém centru. Společnost Noe´s sailing s.r.o není zodpovědná za nevhodnost dárku, který byl již zakoupen.

 

7) Bezpečnost

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Pro některé extrémní aktivity doporučuje společnost Noe´s sailing s.r.o sjednat si osobní zdravotní pojištění.

 

8) Výměny dárků

Dárkový poukaz může být vyměněn na základě podepsané písemné žádosti zaslané dopisem na adresu společnosti Noe´s sailing s.r.o. Při obdržení písemné žádosti do 28 dní od objednání dárkového poukazu je výměna zdarma, po této lhůtě si společnost Noe´s sailing s.r.o účtuje za výměnu poukazu manipulační poplatek 250,- Kč.

Pokud vyměněná aktivita stojí více než původní hodnota dárkového poukazu, zákazník bude muset doplatit cenový rozdíl, včetně případného administrativního poplatku. Pokud je vyměněná aktivita levnější než původní dárkový poukaz, společnost Noe´s sailing s.r.o založí zákazníkovi osobní konto, na které uloží výši cenového rozdílu poukazů poníženou o případný administrativní poplatek. Na osobním kontě bude přeplatek veden do té doby, než si zákazník objedná další službu u společnosti Noe´s sailing s.r.o, maximálně však 12 měsíců. Poté přeplatek propadá ve prospěch společnosti Noe´s sailing s.r.o. Vyměněný poukaz již nelze znovu vyměnit ani vrátit.

 

9) Storno podmínky

Jakmile si zákazník rezervuje aktivitu na určité datum, není možné tento termín změnit, pokud tuto změnu dodavatel neschválí. Ve chvíli, kdy změna termínu u dodavatele nebude možná, nelze poukaz použít pro rezervaci jiného termínu (tzv.propadá). Pokud z objektivních důvodů (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení a pod.) musí dodavatel aktivitu stornovat, bude zákazník ihned kontaktován a domluví se nový termín aktivity. Při stornování aktivity není společnost Noe´s sailing s.r.o zodpovědná za veškeré vzniklé náklady s tím spojené - např. náklady za pojištění, dopravu apod. Poukaz nelze zpeněžit!

Zákazník je oprávněn zrušit rezervaci nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 18:00 hod.) a sjednat v rámci doby platnosti poukazu termín nový.

 

10) Ceny

Cena dárkového balíčku Noe´s sailing s.r.o je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a společností Noe´s sailing s.r.o. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v dárkovém balíčku Noe´s sailing s.r.o.
Pokud dojde ze strany dodavatelů služeb k navýšení cen minimálně o 10%, může společnost Noe´s sailing s.r.o toto zvýšení cen promítnout do ceny dárkového balíčku. V takovém případě je povinna zákazníka informovat o změně ceny do 21. dne před započetím aktivity, nejpozději však v okamžiku rezervace termínu a místa aktivity. Společnost Noe´s sailing s.r.o umožní zákazníkovi buď aktivitu stornovat, nebo doplatit si rozdíl ceny a poté aktivitu využít.

 

11) Dodavatelé služeb a záruky

Přestože společnost Noe´s sailing s.r.o se snaží vybírat dodavatele aktivit velmi pečlivě a svědomitě, nemůže zodpovídat za bezpečnost, kvalitu provedení a všechny škody vzniklé během účasti na aktivitě, za které výhradně odpovídá dodavatel služeb.
Společnost Noe´s sailing s.r.o ani přiřazený dodavatel služby nenese zodpovědnost za zrušení nebo odklad aktivity z důvodů, které nemůže ovlivnit (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení a pod.).

 

12) Dárkový balíček, distribuce

Dárkové balíčky jsou zasílány pomocí kooperujících distribučních společností. Proto společnost Noe´s sailing s.r.o nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.
Dárkový poukaz je neplatný, pokud je poškozen nebo jinak znehodnocen. Společnost Noe´s sailing s.r.o nenese zodpovědnost za ztrátu nebo krádež dárkového poukazu.

 

13) Reklamace

Nejjednodušší způsob jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat operátorovi a to ještě ten den. Operátor udělá vše pro to, aby byl problém řešen. Pokud i přesto není zákazník spokojen, může poslat stížnost (včetně čísla použitého poukazu a jména osoby, se kterou bylo daný den jednáno) na adresu:

Noe´s sailing s.r.o

Prokišova 4

370 01 České Budějovice.

Stížnost bude detailně prověřena a budou vyvozena nápravná opatření. Podobně, pokud bude zákazník spokojen a budete chtít své pozitivní reakce sdělit - společnost Noe´s sailing s.r.o budeme rádi na adrese: andrea@superzazitky.cz